Your search results

สิ่งที่ต้องทำหลังโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสอง (2) การโอนมิเตอร์ไฟฟ้า


electric meter transfer of ownership

หลังจากโอนกรรมสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่ควรดำเนินการในขั้นตอนถัดไปคือ การโอนมิเตอร์สาธารณูปโภคน้ำ และไฟฟ้า

การโอนมิเตอร์ไฟฟ้าในกรณีบ้านมือสอง ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงกันให้เรียบร้อยว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดำเนินการโดยสามารถเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วยื่นเรื่องได้เองที่การไฟฟ้าทุกสาขาใกล้บ้าน
หลังจากยื่นเรื่อง ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการโอนมิเตอร์ไฟฟ้ามีดังนี้ (สำเนาอย่างละ 2 ชุด)

กรณีผู้โอนดำเนินเรื่อง (เจ้าของบ้านเดิม)
1 แบบฟอร์มคำขอโอนมิเตอร์ (เซ็นต์ทั้งสองฝ่าย)
2 สำเนาบัตรประชาชน
3 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม กรณีเจ้าของเดิมเสียชีวิต
6 ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้าย (หลังที่มีการโอน และห้ามมียอดค้าง)
7 ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณีใบเสร็จสูญหายให้ติดต่อแผนกการเงิน)
8 ใบหนังสือมอบอำนาจจากผู้โอน (กรณีที่ผู้โอนไม่มา)

กรณีผู้รับโอนดำเนินเรื่อง (ผู้ซื้อบ้านใหม่)
1 สำเนาทะเบียนบ้าน
2 สำเนาบัตรประชาชน
3 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
4 เอกสารแสดงสิทธิ์
5 สำเนาสัญญาการซื้อขายบ้าน (ท.ด.13)
6 ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (หากไม่มี แจ้งตัวเลขที่เครื่องวัดแทนได้)
7 สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะโอนมิเตอร์ไฟ

ค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันไฟฟ้า
หม้อ 5 A วางเงินประกัน 300 บาท
หม้อ 15A วางเงินประกัน 2,000 บาท ( บ้านที่มีแอร์ 15A )
หม้อ 30A วางเงินประกัน 4,000 บาท

กรณีผู้โอนไม่รับเงินประกัน และมอบสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ต้องใช้เอกสารเพิ่มดังนี้
1 ใบเสร็จประกันไฟฟ้า กรณีใบเสร็จสูญหาย แนบเอกสารเพิ่มดังนี้
1.1 แบบขอทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย
1.2 หนังสือมอบอำนาจทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย
1.3หนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย
2 สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน (เจ้าของบ้านเดิม)
3 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

***เมื่อเตรียมเอกสารครบ ก็สามารถไปแจ้งโอนมิเตอร์ไฟฟ้าได้เลย***

เพียงเท่านี้ ก็สามารถโอนมิเตอร์ไฟฟ้าได้แล้ว
อีกทั้งเจ้าของบ้านเดิม และผู้ซื้อใหม่ก็ไม่ต้องคอยความกังวลในเรื่องภาระผูกพันธ์อีกต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการโอนมิเตอร์ไฟฟ้าได้ตามนี้
1 แบบขอทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย
2 แบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
3 หนังสือมอบอำนาจ
4 หนังสือมอบอำนาจทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย 
5 หนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คอยกด Like กดติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook : Udomsap ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
Youtube : Udomsap Real Estate

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับผู้ขายที่ไม่แน่ใจในการทำนิติกรรม
รวมถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่
หรือไม่มีเวลาในการทำการตลาด
และดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดมทรัพย์ ขอโอกาสเป็นตัวแทนขายที่ดิน และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และทำการตลาดให้ฟรี
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายที่ดิน ปรึกษาและทำการตลาดฟรี

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับเจ้าของบ้านที่ดิน คอนโดที่กำลังมองหาตัวแทนมืออาชีพ
ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และบริการการตลาดทุกขั้นตอน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายเมื่อขายได้เท่านั้น
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สนใจฝากทำการตลาดปล่อยเช่าคอนโดฟรีโดยไม่มีจ่าย
โดยเอเจนซี่มืออาชีพที่นี่

ฝากเช่าฟรีทำการตลาด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#ฝากขายที่ดิน #นายหน้าที่ดิน #เอเจนซี่ที่ดิน #Brokerที่ดิน
#นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #บริษัทขายที่ดิน
#ขายที่ดิน #ที่ดิน
#ฝากขายบ้าน #ฝากขายบ้านชลบุรี
#ฝากขายคอนโด #ฝากขายคอนโดชลบุรี
#ฝากเช่าบ้าน #ฝากเช่าบ้านชลบุรี
#บ้านมือสองชลบุรี #คอนโดชลบุรี 
#หาซื้อที่ดิน #ฝากเช่าชลบุรี#กู้ซื้อบ้าน #สินเชื่อบ้าน

#เอเจนซี่คอนโด #เอเจนซี่เช่า #ปล่อยเช่าคอนโด #ปล่อยเช่าคอนโดต่างชาติ
# Luxurycondo #Condorantal #condothailand #condoagency
#brokercondo #อุดมทรัพย์ #ฝากขาย #ฝากเช่าคอนโด #ฝากเช่าบ้าน

รับฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings