Your search results


เอกสารในการโอนบ้าน ที่ดิน คอนโด

เอกสาร หลักฐานในการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ที่ดิน คอนโด

ยินดีด้วย!!! ในที่สุดการขายก็ดำเนินทางมาถึงปลายทางแห่งความสำเร็จ
เมื่อผู้ซื้อ และผู้ขายบ้าน ที่ดิน คอนโดตกลงกันเรียบร้อยในเรื่องของราคา,
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และเงื่อนไขอื่นๆเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

มีหลายครั้งที่เกิดปัญหาขึ้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินได้
เนื่องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตระเตรียมเอกสารมาไม่พร้อม
ส่งผลให้ต้องกลับไปเอาเอกสารเพิ่มที่บ้าน และกลับมาต่อคิวใหม่
ซึ่งทำให้เสียเวลา และโอกาส ที่แย่กว่านั้นคือ อาจทำธุรกรรมไม่ทันในวันนั้น
เป็นเหตุให้ต้องนัดกับธนาคาร ผู้ซื้อ และผู้ขายมาที่สำนักงานที่ดินใหม่อีกครั้ง

เพื่อเป็นการลดปัญหาความผิดพลาด และเสียเวลาในการตกหล่นของเอกสาร
มาดู Checklist กันดีกว่าว่ามีเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์อะไรบ้างที่ต้องเตรียม

กรณีบุคคลธรรมดา
1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ
5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (กรณีสมรส)
6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส+ เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
7.สำเนาทะเบียนบ้านสมรส (กรณีสมรส+ เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
8. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส+ เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
9. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า+ เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
10. หลักฐานเปลี่ยนชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
(ของทั้งผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ และคู่สมรส+เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
11 ใบปลอดหนี้ (กรณีโอนกรรมสิทธิ์คอนโด)

กรณีนิติบุคคล
1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
7. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
8. รายงานการประชุมนิติบุคคล
9. ใบปลอดหนี้ (กรณีโอนกรรมสิทธิ์คอนโด)

สรุป
การเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ที่ดิน คอนโดให้พร้อม
ไม่เพียงแค่ลดปัญหาในการเสียเวลาและโอกาสเท่านั้น
แต่ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินทำงานได้ง่าย ส่งผลให้การโอนกรรมสิทธิ์เป็นไป
อย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คอยกด Like กดติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook : Udomsap ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
Youtube : Udomsap Real Estate

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับผู้ขายที่ไม่แน่ใจในการทำนิติกรรม
รวมถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่
หรือไม่มีเวลาในการทำการตลาด
และดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดมทรัพย์ ขอโอกาสเป็นตัวแทนขายที่ดิน และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และทำการตลาดให้ฟรี
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายที่ดิน ปรึกษาและทำการตลาดฟรี

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับเจ้าของบ้านที่ดิน คอนโดที่กำลังมองหาตัวแทนมืออาชีพ
ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และบริการการตลาดทุกขั้นตอน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายเมื่อขายได้เท่านั้น
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สนใจฝากทำการตลาดปล่อยเช่าคอนโดฟรีโดยไม่มีจ่าย
โดยเอเจนซี่มืออาชีพที่นี่

ฝากเช่าฟรีทำการตลาด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#ฝากขายที่ดิน #นายหน้าที่ดิน #เอเจนซี่ที่ดิน #Brokerที่ดิน
#นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #บริษัทขายที่ดิน
#ขายที่ดิน #ที่ดิน
#ฝากขายบ้าน #ฝากขายบ้านชลบุรี
#ฝากขายคอนโด #ฝากขายคอนโดชลบุรี
#ฝากเช่าบ้าน #ฝากเช่าบ้านชลบุรี
#บ้านมือสองชลบุรี #คอนโดชลบุรี 
#หาซื้อที่ดิน #ฝากเช่าชลบุรี#กู้ซื้อบ้าน #สินเชื่อบ้าน

#เอเจนซี่คอนโด #เอเจนซี่เช่า #ปล่อยเช่าคอนโด #ปล่อยเช่าคอนโดต่างชาติ
# Luxurycondo #Condorantal #condothailand #condoagency
#brokercondo #อุดมทรัพย์ #ฝากขาย #ฝากเช่าคอนโด #ฝากเช่าบ้าน

รับฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings