Your search results

ข้อควรระวังในการใช้นายหน้า

 

ข้อควรระวังในการใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หากเจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโดกำลังมองหาตัวแทน หรือนายหน้ามาช่วยทำการตลาด
เบื้องต้นควรสอบถามหลักการทำงานก่อน ว่าตัวแทน สามารถทำอะไร ให้ประโยชน์เจ้าของทรัพย์ในด้านใดบ้าง
มีเครือข่าย มีความเป็นมืออาชีพในการวิเคราะห์ประเมินราคา และการทำตลาด รวมถึงขอบข่ายในการบริการลูกค้า
จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโด ควรพึงระวังก่อนทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์อีกดังนี้

1 นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ มีใบอนุญาติหรือไม่
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว บุคคลที่ทำงานด้านตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องผ่านการฝึกอบรม
และสอบขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ จริงอยู่ที่กฎหมายทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ยังไม่ได้ออกเป็นกฎข้อบังคับในเรื่องใบอนุญาติ แต่ก็มีองค์กรที่มีความปราถนาจะผลักดันให้
วิชาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบธรรม
จึงได้มีการก่อตั้งสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยขึ้นมาทำงานร่วมกับภาครัฐ
นอกจากนี้สมาคมนายหน้าอสังหาฯ ยังมีหน้าที่จัดอบรม ให้ความรู้
และวางมาตรฐานการประกอบวิชาชีพภายใต้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณอันดี
มีการสอบวัดความรู้ทางด้านการเป็นตัวแทน และสอบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ
จะได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาติแล้ว
ตัวแทนจะต้องดำเนินการ และปฎิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และกฎจรรยาบรรณข้อบังคับร่วมกัน
หากฝ่าฝืนกฎ หรือมีการร้องเรียน และถูกตรวจสอบแล้วว่าทำผิดกฎ และจริยธรรม ตัวแทนดังกล่าวจะถูกยึดใบอนุญาติ
และแบนสิทธิในการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาฯ เป็นการคัดแกะดำออกจากระบบ

2 นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เขียนสัญญาไม่ชัดเจน
เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้า เท่าไหร่ จ่ายตอนไหน รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการโอนควรตกลงกันให้ชัดเจน
และในเนื้อหาสัญญาซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรควรระบุให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน

3 นายหน้าขอเก็บค่าใช้จ่ายจิปาถะ
โดยปกตินายหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำการตลาดเอง เช่น ค่าสื่อโฆษณา ค่าป้าย ค่าน้ำมันรถ
ค่าโทรศัพท์ หรือค่าเสียเวลาฯลฯ หากเจ้าของบ้านทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบฝั่งนายหน้า โดยไม่เรียกเก็บเพิ่มในภายหลัง

4 นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ขอโฉนดตัวจริง
หากนายหน้าขายอสังหาฯขอโฉนดตัวจริง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ (ยกเว้นกรณีแต่งตั้งให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์แทน)
เจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโด พึงระวังสัญณาณอันตรายที่อาจจะเกิดการฉ้อฉลได้ ซึ่งโฉนดกรรมสิทธิ์ตัวจริง จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับคือ
ฉบับแรกที่สำนักงานที่ดิน และอีกฉบับจะต้องอยู่กับเจ้าของทรัพย์เท่านั้น มิฉะนั้นอาจเกิดการนำไปปลอมแปลงกรรมสิทธิ์ได้
หากกรณีเจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโดไม่สะดวกทำธุรกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน อาจทำใบมอบอำนาจขึ้นมาให้ตัวแทน
แนบไปกับโฉนดกรรมสิทธิ์ พร้อมกำหนดขอบเขตการทำงาน วันดำเนินงาน วิธีรับเงินจากผู้ซื้อ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการโอน
ให้ชัดเจน พร้อมขอสำเนาบัตรประชาชนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

5 นายหน้าที่รับประกันว่าจะขายได้ราคางดงาม และการันตีเวลาในการขาย
ตามหลักมาตรฐานการทำงานของนายหน้าแล้ว การรับประกันราคา หรือการันตีช่วงเวลาในการปิดการขายโดยไม่ได้มีผู้ซื้อจริง
ถือเป็นเรื่องผิดหลักมาตรฐานการทำงาน และจรรยาบรรณอันดี โดยมีจุดประสงค์คือการโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อดึงให้เจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโด มาทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ผูกมัดไว้ก่อน
ในความเป็นจริง การขายอสังหาริมทรัพย์ในได้ในราคา และเวลาที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบด้วยเช่นกัน
ได้แก่ ราคาที่ตั้งสมเหตุสมผล ทำเล สภาพเศรษฐกิจ โอกาสในการMatchกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อตัวจริง
รวมถึงการทำการตลาดที่ถูกต้องและมากพอ ฯลฯ ยกเว้นนายหน้ามีลูกค้ารอการซื้อขายอยู่แล้วจริงๆ

สรุป
การใช้นายหน้าขายบ้าน ที่ดิน คอนโดมีประโยชน์ในแง่ของการอำนวยความสะดวก
และปกป้องผลประโยชน์ต่างๆให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย หลักการในเบื้องต้น
สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการเจรจาก่อนทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ระดับหนึ่ง
แต่ก่อนการทำสํญญาแต่งตั้งตัวแทนขายสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโดควรมีความรู้ในการเลือกใช้นายหน้าที่ดีเช่นกัน


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คอยกด Like กดติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook : Udomsap ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
Youtube : Udomsap Real Estate

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับผู้ขายที่ไม่แน่ใจในการทำนิติกรรม
รวมถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่
หรือไม่มีเวลาในการทำการตลาด
และดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดมทรัพย์ ขอโอกาสเป็นตัวแทนขายที่ดิน และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และทำการตลาดให้ฟรี
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายที่ดิน ปรึกษาและทำการตลาดฟรี

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สำหรับเจ้าของบ้านที่ดิน คอนโดที่กำลังมองหาตัวแทนมืออาชีพ
ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และบริการการตลาดทุกขั้นตอน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายเมื่อขายได้เท่านั้น
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สนใจฝากทำการตลาดปล่อยเช่าคอนโดฟรีโดยไม่มีจ่าย
โดยเอเจนซี่มืออาชีพที่นี่

ฝากเช่าฟรีทำการตลาด

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#ฝากขายที่ดิน #นายหน้าที่ดิน #เอเจนซี่ที่ดิน #Brokerที่ดิน
#นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #บริษัทขายที่ดิน
#ขายที่ดิน #ที่ดิน
#ฝากขายบ้าน #ฝากขายบ้านชลบุรี
#ฝากขายคอนโด #ฝากขายคอนโดชลบุรี
#ฝากเช่าบ้าน #ฝากเช่าบ้านชลบุรี
#บ้านมือสองชลบุรี #คอนโดชลบุรี 
#หาซื้อที่ดิน #ฝากเช่าชลบุรี#กู้ซื้อบ้าน #สินเชื่อบ้าน

#เอเจนซี่คอนโด #เอเจนซี่เช่า #ปล่อยเช่าคอนโด #ปล่อยเช่าคอนโดต่างชาติ
# Luxurycondo #Condorantal #condothailand #condoagency
#brokercondo #อุดมทรัพย์ #ฝากขาย #ฝากเช่าคอนโด #ฝากเช่าบ้าน

 

รับฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings