click to enable zoom
searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next

Advanced Search

More Search Options
We found 0 results. View results
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results
Your search results

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

|

About Me

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย – Thai Real Estate Broker Association (TREBA)
ถึงแม้ว่ายังไม่มีพระราชบัญญัตินายหน้าอสังหาริมทรัพย์กำหนดหน้าที่ รับผิดชอบ บทบาท และออกใบอนุญาติในการประกอบของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เหมือนประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ แต่สมาคมฯพยายามสร้างกฎกติกา มารยาทเพื่อปกป้องอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และในขณะเดียวกันก็กำจัดบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  อีกทั้งยังมีส่วนในการผลักดันกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และสาธารณชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาข้อตกลง หรือสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายใน และภายนอกประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังการจัดอบรม และสัมนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน เสริมสร้างจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบวิชาชีพให้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

Contact Me

Schedule a showing?
You can reply to private messages from "Inbox" page in your user account.

Agent Reviews

You need to login in order to post a review

Compare Listings