Your search results
Posted by admin on 13/06/2020
| 0

15 ที่ดินต้อมห้าม ที่ไม่ควรซื้อ

ที่ดินที่ไม่ววรซื้อ

หลายครั้งที่อุดมทรัพย์เจอที่ดินสวย
ราคาถูกกว่าตลาดมาก

แต่พอลงพื้นที่เช็คศักยภาพแล้ว
จึงทราบสาเหตุที่มาของราคาที่ถูกเวอร์

——————————

มาดูกันเถอะว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ดินให้ลดลง

จนนักลงทุน และคนซื้อตัดสินใจไม่ซื้อที่ดินแปลงนั้นๆ

1 ที่ดินใกล้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
เนื่องจากมีข้อกฎหมายกำหนด
เรื่องการรอนสิทธิ์ไม่ให้มีสิ่งของ หรือสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง

หรือสร้างสูงกว่ากำหนด
อีกทั้งยังต้องเว้นระยะห่าง
ตามจำนวนโวลต์ของเสาไฟฟ้า

หากก่อสร้างได้ อาจต้องเสียพื้นที่ย่นระยะ

ด้วยเหตุนี้ที่ดินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของนักพัฒนาโครงการ
อีกทั้งในมุมของผู้บริโภคที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเอง
ก็มีความกังวลให้เรื่องความปลอดภัยเช่นกัน

ซึ่งในความเป็นจริง
เจ้าของที่ดินได้รับเงินสัมปทานเวนคืนจากการติดเสาไฟฟ้าไปแล้ว

เพื่อตอบแทนศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นๆที่หายไป

 

2 ที่ดินที่อยู่ใกล้แหล่งกลิ่นไม่ถึงประสงค์
ได้แก่ บ่อขยะ, สถานที่กำจัดขยะ, แหล่งกำจัดน้ำเสีย, ฟาร์มสัตว์ฯลฯ
จริงอยู่ที่ที่ดินบางแปลงตั้งอยู่บนพื้นและทำเลที่ดี อีกทั้งยังมีรูปแปลงสวย
แต่ติดในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์
ที่บางจุดอาจมีระยะกลิ่นแพร่ไปไกลถึง 10 กิโลเมตร

ไม่ต้องจินตานาการเลยว่าช่วงฤดูฝน
กลิ่นจะยิ่งรุนแรง และแผ่รัศมีไปไกลมากแค่ไหน
ดังนั้นที่ดินประเภทนี้ นักพัฒนาที่ดินจึงหลีกเลี่ยงไม่ซื้อโดยเด็ดขาด

 

3 ที่ดินตาบอด
ที่่ดินตาบอดคือ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกไปสู่แปลง
หากเปรียบเทียบกับความเหมาะสมในเรื่องราคา และศักยภาพของที่ดินแล้วแ
และมีความสามารถในการรวมที่ดินกับแปลงด้านหน้า
หรือขอจดภาระจำยอมเรื่องทางผ่านได้ ก็ยังพอซื้อได้

แต่ที่ดินบางแห่งที่ตาบอดประเภทบอดสนิท
แบบหาทางเข้าทางออกไม่ได้จริงๆ

เนื่องจากแปลงด้านทางเข้าจัดสรรไปแล้ว หรือมีการเวรคืน
ก็ไม่สมควรซื้อเด็ดขาด เนื่องจากไม่สามารถทำประโยชน์ใดๆได้เลย
แม้แต่ธนาคาร ,สถาบันการเงิน และนายทุนเอง
ก็ไม่รับจดจำนอง รับขายฝาก และทำนิติกรรมด้วยเช่นกัน

 

4 ที่ดินตั้งอยู่ในจุดเสี่ยง / เปลี่ยว / ไม่ปลอดภัย
ได้แก่ที่ดินในแปลงที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนแออัด หรือสถานที่อโคจร
มืด เปลี่ยว เข้าออกที่ดินได้อย่างยากลำบาก
มีโอกาสเสี่ยงต่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต

 

5 ที่ดินที่ทางเข้าออก หรือถนนหน้าที่ดินน้อยกว่า 3 เมตร
โดยปกติหน้ากว้างรถคันหนึ่งจะประมาณ 2.4 เมตร
หากที่ดินพื้นที่ทางเข้าแคบกว่า 3 เมตร
จะถือว่าที่ดินแปลงนั้นขาดสภาพคล่องในการสัญจร
เข้าออกไปยังที่ดินได้อย่างยากลำบาก

 

6 ที่ดินที่ราคาสูงกว่าตลาด
สมมุติหากในบริเวณใกล้เคียง
ที่ดินในผังสีเดียวกัน
ทำเลและศักยภาพเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น
ในต่างจังหวัดที่แปลงอื่นขายอยู่ที่ตารางวาละ 3,000 บาท
แต่แปลงที่คุณกำลังจะซื้อ ราคาโดดไปที่ 10,000 บาท
นั่นก็หมายความว่า คุณกำลังซื้อที่ดินในราคาแพง
และมีมูลค่าสูงกว่าค่าตลาดถึง 7,000 บาทต่อตารางวา

เมื่อได้ของแพง จะนำไปพัฒนาโครงการต่อ
หรือจัดสรรแบ่งแปลงก็เป็นไปได้ยาก

เนื่องจากมีต้นทุนพื้นฐานในที่ดินสูงกว่าแปลงอื่นในบริเวณเดียวกันไปแล้ว

 

7 ที่ดินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์น.ส. 3 ก หรือน.ส. 4
ถ้าเป็นเอกสารสิทธิ์นอกเหนือจากนี้
จะไม่สามารถซื้อขายได้
หรือมีแนวโน้มอาจจะถูกต้มตุ๋นให้ซื้อที่ดิน

โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามกฏหมาย

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังในการซื้อที่ดิน น.ส. 3 ก อีกคือ
หากเป็นที่ดินที่ตั้งติดอยู่ หรือมีพื้นที่่ทับซ้อนกับป่า
จะไม่สามารถขอเอกสารสิทธิ์เป็นน.ส. 4 ได้
และธนาคารจะไม่รับจำนองที่ดินประเภทนี้ด้วย

 

8 ที่ดินรูปทรงไม่สมบูรณ์
ที่ดินรูปทรงแปลกๆ ได้แก่ สามเหลี่ยม วงกลม วงรี
หรือที่ดินที่ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลื่ยมผืนผ้า หรือจัตุรัส
เนื่องจากจัดสรรแบ่งแปลง และทำโครงการยาก

 

9 ที่ดินที่มีน้ำผ่านตรงกลาง หรือที่ดินอกแตก
ถ้าไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเพื่อทำการเกษตร
การที่ที่ดินมีน้ำผ่าน
เจ้าของที่ดินจะต้องลงทุนในการทำคันนบ

เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง
ที่ดินทรุดตัวอีกด้วย

 

10 ที่ดินที่ติดคอสะพาน
การทำทางเข้าออกไม่สามารถทำติดสะพานได้
จำเป็นต้องร่นระยะ

ทำให้เสียพื้นที่ใช้สอยที่ควรจะจัดสรรพัฒนาไปมาก

 

11 ที่ดินใต้ทางด่วน
บทบังฮวงจุ้ย และทัศนียภาพ
อีกทั้งขาดศักยภาพในเรื่องการสัญจร
ส่งผลให้การเดินทางเข้าออกยากลำบากด้วย


12 ที่ดินที่อยู่ตรงทาง 3 แพร่ง

เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในจุดมุมเลี้ยว
เป็นเหตุให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ

อีกทั้งตามหลักฮวงจุ้ย
ถือว่าเป็นจุดที่รับพลังงานแรงๆ

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ถูกรัฐเวรคืน
ไปสร้างสามแยก และสี่แยกอีกด้วย

14 ที่ดินใกล้สี่แยก
การทำทางเข้าออกจะต้องร่นระยะไปพอสมควร
เป็นเหตุให้เสียพื้นที่ใช้สอยที่ควรจะจัดสรรพัฒนา

 

15 ที่ดินที่เป็นสระน้ำ หรือหลุมใหญ่
การถมที่ดินมีค่าใช้จ่าย
ส่งผลให้ต้นทุนที่ดินสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น

และบางครั้งค่าใช้จ่ายในการถมที่ดิน มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ดินเสียอีก

รู้อย่างนี้แล้ว
เมื่อเจอที่ดินต้องห้าม 15 ประเภทข้างต้น

ก็อย่าได้เป็นกังวล ลังเล หรือเสียดายที่จะไม่ซื้อ
พราะในความเป็นจริงประเทศไทยของเรา
ยังมีที่ดินที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาอีกมากมาย

——————————–

การซื้อขายที่ดินผ่านตัวแทนขาย
ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายแต่อย่างใด
เพราะตัวแทนที่ดีนั้น
จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อทั้งคนซื้อและคนขาย
ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ผู้ซื้อและผู้ขายเกิดความพึงพอใจสูงสุด
โดยที่เมื่อกาลเวลาผ่านไป
จะไม่มีฝ่ายใดมานั่งเสียใจ เสียดายในผลประโยชน์
หรือฟ้องร้องกันตามมาในภายหลัง

————————————-

อยากขายที่ดิน แต่ไม่มีเวลา หรือไม่ทราบขั้นตอนนิติกรรม หรือข้อกฎหมาย
ฝากขายที่ดินกับอุดมทรัพย์โดยที่ไม่ค่าใช้จ่ายในการตลาดได้ที่นี่
ฝากขายที่ดินกับอุดมทรัพย์

——————————————–

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คอยกด Like กดติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook : Udomsap ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
Youtube : Udomsap Real Estate

————————————-

สำหรับเจ้าของบ้านที่ดิน คอนโดที่กำลังมองหาตัวแทนระดับมืออาชีพ
ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และบริการการตลาดทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายเมื่อขายได้เท่านั้น 
ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโดกับอุดมทรัพย์เลย

#ฝากขายที่ดิน #นายหน้าที่ดิน #เอเจนซี่ที่ดิน #Brokerที่ดิน
#นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #บริษัทขายที่ดิน
#ขายที่ดิน #ที่ดิน
#ที่ดินต้องห้าม #ที่ดินห้ามซื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings