Your search results
Posted by admin on 14/05/2020
| 0

โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ต้องตรวจให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อขายที่ดิน

ในการทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับที่ดิน
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย ขายฝาก จำนองฯลฯ

ผู้ซื้อและผู้ขายควรทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภทเอกสารสิทธิ์ของโฉนดให้ดีเสียก่อน

มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อขอมิฉาชีพ
หรืออาจได้รับที่ดินที่มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพอื่นๆ

มาทำความเข้าใจกับเอกสารสิทธิ์บนโฉนดแต่ละประเภทกันเถอะ

โฉนดที่ดิน คือ
หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน

เอกสารสิทธิ์แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

1 หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน

1.1 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4
คือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สามารถขาย โอน
จำนอง หรือค้ำประกันได้ โดยต้องมีการทำหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

1.2 ใบจอง หรือ น.ส. 2
คือ หนังสือที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว
นำไปขาย โอน หรือจำนองไม่ได้ ยกเว้นการโอนทางมรดกตกให้แก่ทายาทเท่านั้น

1.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3
คือหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว

เป็นเพียงสิทธิ์ครอบครอง ไม่สามารถนำไปขาย หรือจำนอง
น.ส. 3 และ น.ส.3 ก มีความแตกต่างตรงที่
น.ส.3 ก เป็นหนังสือที่รับรองจากกรมที่ดินแล้วว่าสามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้
หากทำการเปลี่ยนโฉนด น.ส.3 มาเป็น น.ส.3ก
จะมีความปลอดภัยในเรื่องเขตแดน

ซึ่งจะมีการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนผ่านทางดาวเทียมทางอากาศ

1.4 ใบไต่สวน หรือ น.ส.5
หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน
ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

แต่สามารถจดทะเบียน โอนให้กันได้
หากมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2 เอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให้
2.1 ภ.บ.ท.5
คือแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่
ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด

และไม่สามารถทำการซื้อขายได้
2.2 ก.ส.น.5
คือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ที่ออกให้ในนิคมสหกรณ์
2.3 น.ค.3
คือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออกโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
2.4 ส.ท.ก.
คือหนังสืออนุญาตให้ทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
ออกให้โดยกรมป่าไม้
สำหรับราษฎรที่บุกรุกเขตป่าสงวน

แล้วใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม
โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินได้

แต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
สามารถตกทอดเป็นมรดกสำหรับทายาทได้

ไม่สามารถซื้อขายได้

2.5 ส.ป.ก
คือสิทธิในการทำเกษตรกรรม รวมตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัย
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น ไม่สามารถซื้อขายได้

3 เอกสารสิทธิ์ประเภทที่ราษฎรทำขึ้นเอง หรือ ส.ค.1
คือหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน และทำประโยชน์ที่ดิน
แต่ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

ดังนั้นการทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับที่ดิน
เช่น การซื้อขายที่ดิน หรือการจดจำนอง จะมีเอกสารสิทธิ์
ประเภท น.ส.4 เท่านั้นที่สามารถซื้อขายได้
ผู้ซื้อและผู้ขายจึงพึงระวัง และตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้ดีก่อน
วางเงินมัดจำ และทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการถูกฉ้อฉล
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อเอง

—————————————————————-

สำหรับผู้ขายที่ไม่แน่ใจในการทำนิติกรรม
รวมถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่
หรือไม่มีเวลาในการทำการตลาด
และดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุดมทรัพย์ ขอโอกาสเป็นตัวแทนขายที่ดิน และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และทำการตลาดให้ฟรี
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายที่ดิน ปรึกษาและทำการตลาดฟรี

—————————————————————

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม คอยกด Like กดติดตามข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook : Udomsap ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
Youtube : Udomsap Real Estate

—————————————————–

สำหรับเจ้าของบ้านที่ดิน คอนโดที่กำลังมองหาตัวแทนมืออาชีพ
ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และบริการการตลาดทุกขั้นตอน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายเมื่อขายได้เท่านั้น
สนใจปรึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

—————————————————

#ฝากขายที่ดิน #นายหน้าที่ดิน #เอเจนซี่ที่ดิน #Brokerที่ดิน
#นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ #บริษัทขายที่ดิน
#ขายที่ดิน #ที่ดิน
#ฝากขายบ้าน #ฝากขายบ้านชลบุรี
#ฝากขายคอนโด #ฝากขายคอนโดชลบุรี
#ฝากเช่าบ้าน #ฝากเช่าบ้านชลบุรี
#บ้านมือสองชลบุรี #คอนโดชลบุรี #ขายที่ดิน
#หาซื้อที่ดิน #ฝากเช่าชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings