Your search results

บริการฝากขายแบบครบวงจร

หมายเหตุ : ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน , การลงทุนทางการตลาด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
จนกว่าเกิดการทำสัญญาจะซื้อจะขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ คิดในอัตราร้อยละ 3%
ของราคาขายเท่านั้น โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆอื่นเพิ่มเติม

สนใจฝากขาย คลิ๊กเลย!!!  ฟอร์มการฝากขาย

Compare Listings